Lasery

APE Angewandte Physik & Elektronik GmbH

Strojone systemy femto- i pikosekundowe, konwentery częstości, analiza impulsów

Coherent

Lasery dla nauki i przemysłu

Keopsys by Lumibird

Lasery i wzmacniacze światłowodowe

NKT Photonics

Lasery białe, femto-  i pikosekundowe, jednomodowe, światłowody

Opotek LCC

Szeroko strojone OPO

Quantel laser by Lumibird

Lasery impulsowe i przestrajalne lasery barwnikowe

Spektroskopia i obrazowanie

Rainbow Photonics

Spektroskopia i obrazowanie THz

Teledynce Princeton Instruments

Spektrografy i kamery

Eksperymentalna mechanika płynów

Dantec Dynamics

Systemy pomiarowe do diagnostyki i badań w zakresie eksperymentalnej mechaniki płynów

Optyka i optomechanika

Brimrose Corporation of America

Komponenty akusto-optyczne i filtry przestrajalne (AOM, AOTF), obrazowanie hiperspektralne

Standa Ltd.

Optyka i optomechanika