Kamery naukowe Princeton

• PIXIS DUV/ UV/VIS
• PyLoN LN2 UV/VIS/NIR
• SOPHIA
• BLAZE
• PI-MTE3
• ProEM EMCCD
• PI-MAX4 ICCD
• NIRvana NIR
• KURO
• COSMOS

Obrazowanie hiperspektralne i fotoakustyczne

• SWIR AOF
• VIS AOF
• Odbiciowe lub transmisyjne
• OPOTEK Phocus
• OPOTEK Opolette IR
• OPOTEK Radiant X10

Obrazowanie przepływów i mikroprzepływów

Makro i mikro PIV przedstawiające opływ i przepływ w postaci wektorowych map
rozkładu prędkosci. Kompletne rozwiązania dla mikromechaniki płynów.

Analiza procesow spalania

Systemy LIF z przestrajalnym laserem z wąską linią i kamerą z intensyfikatorem.
Pomiar mapy stężeń, prędkości, temperatury produktów spalania w połączeniu
techniki PIV i LIF.

Obrazowanie THz

Systemy i komponenty Rainbow Photonics.