Wysokorozdzielcza spektroskopia Ramana

• Coherent Ondax THz Raman systemy
lub moduły do konfiguracji
samodzielnej
• flitry, beamsplittery
• lasery z wąską linią i SF
• Princeton TriVista

CARS / Mikroskopia wielofotonowa

• Chameleon OPO
• Chameleon Discovery
• Axon
• Monaco 1300 mikroskopia 3-fotonowa

SRS /CARS/sSNOM / AFM -IR

• APE Emerald ps • APE Carmina

Ultraszybka spektroskopia pump/probe

• Astrella / OPA
• NKT Origami IRO
• Chameleon Discovery / OPO
• Monaco / OPA

Spektroskopia Brillouina

• Coherent Verdi V
• Coherent Sapphire SF
• Coherent Genesis SF
• Coherent SureLock

Spektroskopia hiperramanowska

• W pełni achromatyczna głowica do
wzbudzenia IR) i obserwacji sygnału
(VIS) hiper ramanowskiego.
• Możliwość przełaczania trybu Hiper na
Raman.
• Achromatyczny obiektyw odbiciowy o
dużęj apertyrze numerycznej dp pracy
z rozdzielczością < 10 mm.

Spektrofluorymetr laserowy do badań stacjonarnych i kinetycznych

• Opolette 355

• Radiant x30

• Quantel Peacock

• nanosekundowe wzbudzenie :
195…2400 nm (free-space lub
światłowodowe)
• rozdzielczość 0.01 nm
• wysoka dynamika
• spektometry emisyjne Princeton HR
• oprogramowanie Pulscan
• sonda optyczna do badań w
proszkach
• jednoczesny pomiar zaników emisji i
widm rozdzielczych w czasie
• tryb dwukanałowy do zbierania
skorygowanych widm wzbudzenia
(PLI)
• pomiary wydajności kwantowych
luminescencji
• konkurencyjna cena

Fluorescencyjny monitor ciśnienia

• wzbudzenie 532 nm
• rozdzielczość spektralna <0.02 nm
• rodzielczość pomiaru lepsza niż 1 kbar
• optyka mikroskopowa do pomiarów w
komórkach diamentowych
• tor wizyjny do pozycjinowania wiązki
na krysztale rubinu