Wytwarzanie warstw o wysokiej twardości.

Hybrydowy (patent w przygotowaniu) proces laserowy.
Zastosowania:

• spawania metali
trudnych i
różnoimiennych
• produkcja warstw o
podwyższonej twardości
w napawaniu
proszkowym
• Stopowanie
• domieszkowanie
• Nadtapianie
powierzchniowe

Teksturowanie powierzchni i wytwarzanie struktur periodycznych

Oferujemy kompletne systemy z laserem, optyką i skanerem do wytwarzania
struktur LIPSS.

Przykłady struktur periodycznyckh (LIPSS)
wytworzonych laserem Origami XP,
40 􀀁J@50kHz.